Đích đấm, đích đá thường được gọi chung là đích đỡ được sử dụng thường xuyên và sử dụng nhiều ở các phòng tập boxing hay võ đường để giúp người tập các bài tập với độ chính xác cao và được sử dụng trong các môn như : vovinam, kick boxing, Muay Thái, võ tự do . . . .

-10%
350,000
-16%
-17%
-9%
500,000
-17%
500,000
-8%
350,000